Kërko

SIGURIME NË TRANSPORT

Sigurimet në transport përfshijnë: Sigurimin e Marinës, Aviacionit dhe Sigurimin e Mallit në Transport

SIGURIME NË TRANSPORT

SIGURIMET E MARINES DHE AVIACIONIT

  • Sigurimi i Përgjegjësise së Aeroporteve
  • Sigurimi i Përgjegjësise së Kontrollit të Trafikut Ajror
  • Sigurimi i Trupit të Avionit
  • Sigurimi i lundruesve për përgjegjësinë ndaj palëve të treta
  • Sigurimi i trupit të anijeve

 

SIGURIMI I MALLIT NE TRANSPORT

Ky sigurim mbulon të gjitha  rreziqet, ndaj të cilave janë të ekspozuara mallrat gjatë transportit: si zjarr, shpërthim, aksidente të mjeteve të transportit, dëmi nga tërmeti, vullkani, rrufeja.

Ky sigurim perfshin mbulim ne te gjitha menyrat e transportit:

  • Transport tokësor: përfshin transportin automobilistik dhe atë hekurudhor;
  • Transport detar:
  • Transport ajror: ku pranohen kërkesat për sigurimin e mallit për avionë të licencuar;

Informacion per taksa e tatime

Struktura e Menaxhimit te Riskut te INTERSIG