Kërko

Çelësi i suksesit

Çelësi i suksesit

  • Niveli menaxherial është i motivuar dhe me ambicje për të zhvilluar kompaninë dhe për të fituar një pjesë të rëndësishme të tregut të sigurimeve në Shqipëri.
  • Personel të kualifikuar dhe me përvojë, profesionalë, me njohuri dhe aftësi për shitjen e kryqëzuar të disa produkteve të sigurimit të adaptuara për tregun e brendshëm.
  • Kujdes i veçantë i atribuohet klientëve dhe partnerëve tanë, në bazë të Standardeve Profesionale të Kompanisë.
  • Likujdimi i menjëhershëm ndaj kërkesave të sigurimit dhe qëndrim i pamëshirshëm ndaj mashtrimit të sigurimit.