Kërko

Arritjet

Arritjet

Që kur u bashkuan forcat me VIG Group dhe duke u bërë Intersig, Vienna Insurance Group në vitin 2012, ndikimi i kompanisë në treg është rritur në mënyrë të konsiderueshme.

Në fund të 2014 Intersig VIG është:

  • Kompania 2-të në treg me 12,76% të tregut total.
  • Kompania 2-të në tregun e TPL-ve me 13,08%
  • Kompania 2-të në treg për sigurimin e pasurisë me 14,35% te tregut.
  • Kompania 3-të në treg për sigurimin e shëndetit dhe aksidentet personale me 12,05% të tregut
  • Sot 31% e primeve gjenerohen nga produktet vullnetare. Nderkohe në fund të vitit 2011
  • Intersig VIG ishte kompania e 5me 9,44% të tregut dhe produktet vullnetare zinin 22% të të gjithë portofolit.