Kërko

Njoftim per rinovimin e polices se sigurimit

11.04.2022

Njoftim per rinovimin e polices se sigurimit

I nderuar qytetar, Ju njoftojme se nese nuk keni rinovuar policen e sigurimit per mjetin Tuaj ta kryeni sa me pare prane cdo zyre apo pike shitje te Intersig Vienna Insurace Group. Ju kujtojme se baze te Kodit Rrugor neni 191/1 kjo shkelje ndeshkohet nga dhjetemije deri ne dyzetmije leke gjobe. Gjithashtu ne baze te Ligjit 32/2021 nenet 36, 41,43, 44, demet qe shkaktohen nga nje mjet i pasiguruar detyrimi final per rimbursimin e gjithe shumave te paguara eshte i pronarit te mjetit. Faleminderit Intersig Vienna Insurance Group Tel; +355 (0) 4 22 70 576