Kërko

Ne Paguajmë Dëmet

09.03.2018

Ne Paguajmë Dëmet

Kur ndodh diçka e papritur, pyetja e parë që na vjen ne mëndje është: A jam në duar të sigurta?

Pagimi i shpejtë me anë të procesit të drejtë dhe transparent është objektivi ynë më i rëndësishëm.

Në fund të vitit 2014, Intersig VIG është renditur kompania e dytë në treg për dëmet e paguara me më shumë se 2.5 milionë Euro dëme të paguara.

  • Shumica e kerkesave per Kasko dhe TPL janë paguar brënda 10 ditëve.
  • Intersig VIG ka kontrata me pothuajse të gjithë kompanitë koncesionare dhe auto-serviset në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë.
  • Kontratat me spitalet dhe klinikat shëndetësore më të njohura në Shqipëri, ku klienti tregon vetëm kartën e sigurimit shëndetësor.

Përvoja dhe mbështetja e VIG qëndron pas të gjitha proceseve.