Kërko

Karriera

Çdo ditë integritet e ndershmëri

Karriera

Vende Vakante

Bashkohu me kolegët e Intersig të cilët punojnë së bashku çdo ditë me integritet e ndershmëri për t’i shërbyer brezave të sotëm dhe atyre të ardhshëm.

Kerkohet – Specialist i Produktit te Shëndetit në Udhëtim”

Specialist i Produktit te Shëndetit në Udhëtim

Kerkohet – Specialist i Produktit të Garancisë dhe Përgjegjësisë”

Specialist i Produktit të Garancisë dhe Përgjegjësisë

Kerkohet – Specialist i Produktit të Pasurisë”

Specialist i Produktit të Pasurisë

Kerkohet – Menaxher/e e Produktit të Përgjegjësisë & Garancisë

Menaxher/e e Produktit të Përgjegjësisë & Garancisë

Kerkohet – Menaxher/e e Produktit të Kaskos”

Menaxher/e e Produktit të Kaskos

Kerkohet – Menaxher/e e Produktit të Pasurisë”

Menaxher/e e Produktit të Pasurisë