Bëhu i Përgjegjshëm

 

Sigurimi i Përgjegjësive

Intersig ju ofron Sigurimin e Përgjegjësisë ndaj palëve të treta që mund të rrjedhë nga aktiviteti juaj privat dhe/ose tregtar:

 • Përgjegjësia Civile ndaj Palëve të treta
 • Përgjegjësi Publike
 • Përgjegjësi Produkti
 • Përgjegjësia e Drejtorëve dhe Oficerëve
 • BBB / ECC

Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale, për:

 • Inxhinierët
 • Fianancierët
 • Juristët
 • Noterët
 • Arkitektët
 • Per Subjektet, si: Zyrat e konsulencës ; Agjensitë e Udhetimit; Qendrat Call Center, Njësite e shërbimeve, etj