Sigurimi i Ndërprerjes së Biznesit

 

Sigurimi i Ndërprerjes së Biznesit

Intersig ju dëmshperblen 100% për humbjen e fitimit për një periudhë 12 mujore, si pasojë e ndërprerjes së aktivitetit tuaj nga dëmtimi i pronës.