Shëndeti mbi te gjitha

Sigurimi i Sportistëve

Duke patur parasysh sa të ekspozuar janë sportistët ndaj aksidenteve, Intersig VIG ka përgatitur disa paketa që përfshijnë:

  • Paaftësimin e përkohshëm apo të përhershëm
  • Shërbime mjekësore
  • Fizioterapi
  • Vdekje aksidentale