Sigurimi i Rreziqeve në Montim - EAR

Sigurimi i rreziqeve në montim - EAR

Kjo policë sigurimi mbulon të gjithë dëmtimet e punimeve në të gjitha fazat e montimit të makinerive dhe pajisjeve në objektet industriale. Mbulime të tjera të përfshira janë edhe dëmtimet ndaj palëve të treta, si materiale edhe trupore, si dhe shpenzime të tjera.