Mbajini Paratë e Sigurta

Sigurimi i Parave në Kasafortë dhe në Transit

Intersig VIG do të dëmshpërblejë të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pronës/pasurise së siguruar nga vjedhjet si pasojë e hyrjes së dhunshme dhe/ose me forcë dhe/ose daljes

Intersig garanton mbulim për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar, gjatë tranzitit dhe kur kjo është kujdestarinë e ndonjë punonjësi apo kujdestarinë e shoqeruesve te sigurisë ose automjeteve të blinduara kompanisë për qëllime të transportit në emër të të siguruarit