Sigurimi i Makinerive

Sigurimi i Makinerive

Kjo policë siguron makineritë dhe i zëvendëson ose i riparon humbjet dhe dëmtimet fizike që mund të pësojnë në mënyrë të papritur dhe aksidentale gjatë procesit të tyre të punës.