Shëndeti mbi të gjitha

Sigurimi i Aksidenteve personale në punë

Gjate aktiviteteve tona ditore në shtëpi apo në punë mund të na ndodhin të papritura.
Duke na shkaktuar dëmtime trupore për të cilat nevojitet ndihmë mjekesore por mund të humbim dhe jetën

Ky sigurim ju mbulon?

  • Paaftesinë e përkohshme totale
  • Paaftesinë e përkohshme të pjesshme
  • Paaftesinë e përhershme totale
  • Paaftesinë e përhershme të pjesshme
  • Vdekjen Aksidentale