Shëndeti në udhëtim

Udhëtoni dhe nuk jeni të siguruar ? Keni menduar për të paprituarat qe mund t’ju ndodhin?
Sigurimi i shëndetit në udhëtim ju siguron që ju të udhëtoni të qetë dhe të mbrojtur nga cdo problem i papritur

Ky sigurim mbulon:

  • Shpenzimet mjekësore përfshirë ndihmeën urgjente
  • Shpenzime riatdhesimi
  • Shpenzime për aksidente personale