Intersig VIG Gjithmonë Pranë Jush!

 

INTERSIG Vienna Insurance Group ofron një gamë të gjerë produktesh sigurimi, të dizenjuara për individë, familje dhe biznese, për t’iu ardhur më pranë kërkesave dhe nevojave të klientëve:

  • Sigurimet Motorrike
  • Sigurimi i Pronës dhe Biznesit
  • Sigurimet Inxhinierike EAR/CAR
  • Sigurimi i Shëndetit dhe Aksidenteve Personale
  • Sigurimi i Garancive
  • Sigurimi i Përgjegjësive
  • Sigurimet e Marines dhe Aviacionit