Sigurime Motorrike

 

Kartoni Jeshil

Ky është sigurimi i detyrueshëm i mjeteve motorrike me targa Shqipëtare që qarkullojnë jashtë shtetit.

Ky sigurimi mbulon përgjegjësine e mbajtësit të mjetit motorrik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta për dëmtimet materiale dhe shëndetësore që mund t’ju shkaktojnë nga qarkullimi i këtyre mjeteve në territorin e Sistemit të Kartonit Jeshil që përfshin 46 shtete të Europës dhe Azisë.

Limitet e përgjegjësisë janë të ndryshme sipas Ligjit të vendit të aksidentit.