Historiku

  • Intersig u themelua në vitin 2001 nga një grup aksionerësh vendas, të cilët u licensuan për sigurimet jo-jetë në republikën e Shqipërisë.
  • Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe nënshkroi një marrëveshje në Tiranë më 24 Gusht 2011 për të marrë shumicën e aksioneve së Intersig sha. Ky proces i rriti kompanisë kapitalin, cilësinë dhe kualifikimet e stafit.
  • Aktualisht VIG zotëron 90% të aksioneve të Intersig Vig.
  • Prania e VIG në Shqipëri është me anë të 2 kompanive, Intersig Vig dhe SigmaInteralbanian Vig.