Garantoni të ardhmen

Garancia e Ofertës

Ky lloj sigurimi shfaqet si domosdoshmëri për të gjitha firmat që marrin pjesë në tenderat publikë. Ky sigurim lejon firmën tuaj ta përdorë kapitalin e saj gjatë kohës së garancisë së kësaj oferte, pasi ajo nuk e ngurtëson këtë kapital në bankë